Traducteur

Zoeken in veelgestelde vragen

 

1 - Object en reikwijdte

1.1. Deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden zijn bedoeld om de commerciële relaties tussen " FIDULINK "of" SUXYS " de operators voor FiduLink.com en zijn subdomeinen: SUXYS Ltd, Company 12706886, RECHT: 9845007DF5742FC5K830, IDST-CODE: 0HZJ4VL4ECFQ (Link: https://www.idst-world.com/0hzj4vl4ecfq ) , Hoofdkantoor: Wenlock Road, N17GU, Londen, Engeland, Verenigd Koninkrijk, e-mail: info@fidulink.com, telefoon; +44 (0) 20 32 89 59 99 - SUXYS® LLC, Hoofdkantoor: Coastal Highway Lewes, Delaware, 19958, Verenigde Staten van Amerika - SUXYS INTERNATIONAL® Limited, Hoofdkantoor: Burlington Tower, Business Bay Dubai, Verenigde Arabische Emiraten - SUXYS TECHNOLOGY ® OU, hoofdkantoor: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, 10151, Estland, ("FIDULINK") (" FIDULINK.com »​ MARKTPLACE-FIDULINK.com »​ APP-FIDULINK.com »​ MOBIEL.FIDULINK.com »​ Alle domeinen en subdomeinen van .FIDULINK.com »)

en haar klanten (" Klant "). Op basis van deze Algemene Handelsvoorwaarden zal FIDULINK.com de Klant verschillende diensten verlenen, zoals het oprichten van vennootschappen (" Maatschappij "), (" Dochtermaatschappij "), (" Tak ") en bepaalde gerelateerde aanvullende services (" Aanvullende diensten ") evenals bijstand met betrekking tot het openen van rekeningen bij banken of niet-bancaire financiële dienstverleners of andere gereguleerde of niet-gereguleerde bancaire en/of financiële instellingen of instellingen in hun respectieve rechtsgebieden (" Een rekening of bankinleiding openen »).

1.2. Deze Algemene Handelsvoorwaarden maken integraal deel uit van elk contract dat tussen de CLIËNT et FIDULINK door digitale handtekening van een formulier FIDULINK, of het nu online is ondertekend door de validatie van een bestelling op een FIDULINK.com-platform of onder domeinen en Marktplaats of applicaties of op papier (" Contract ") in pdf-formaat. Door het aangaan van een Contract met FIDULINK aanvaardt de Klant deze Algemene Handelsvoorwaarden. Een lijst met prijzen en een lijst met diensten is beschikbaar op de FIDULINK.com websites en subdomeinen en andere applicaties en MarketPlaces.

1.3. Alle andere algemene voorwaarden die afwijken van, in strijd zijn met of een aanvulling zijn op deze Algemene Handelsvoorwaarden, worden uitgesloten van elk Contract, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen de Klant en FIDULINK.com.

1.4. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Handelsvoorwaarden en een Contract, prevaleren de bepalingen van het Contract boven deze Algemene Handelsvoorwaarden. Bij een conflict kunt u contact opnemen met onze conflicthanteringsdienst via: advocaat [@] fidulink.com. Onze advocaat zal uw verzoek in behandeling nemen.

1.5. FIDULINK.com behoudt zich het recht voor om de Algemene Commerciële Voorwaarden op elk moment met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder kennisgevingsverplichtingen aan haar gebruikers. De Klant wordt op de hoogte gebracht van deze wijzigingen door middel van een kennisgeving gepubliceerd op FIDULINK.com via het FiduLink.com-blog met een officiële publicatie. De wijzigingen worden geacht te zijn goedgekeurd door de Klant, tenzij FIDULINK.com hiertegen binnen vier weken na de datum van kennisgeving aan advocaat (@) fidulink.com een ​​schriftelijk bezwaar ontvangt met een originele brief naar haar maatschappelijke zetel gestuurd met ontvangstbevestiging van ontvangst aan SUXYS International Limited Burlington Tower, Business Bay Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Houd er rekening mee dat elke weigering van de algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden of van wijzigingen of updates zal resulteren in een einde van de diensten evenals een volledige opschorting van alle diensten van FiduLink.com en SUXYS vanaf de ontvangst van uw originele brief.

 

2 - Inhoud en omvang van de diensten

Oprichting en beheer van een bedrijf en aanvullende diensten

2.1. FIDULINK kan de Klant een dienst verlenen van oprichting van een Bedrijf, dochteronderneming, filiaal, in de rechtsgebieden die zijn gespecificeerd op de lijst die is gepubliceerd op de FIDULINK-website ( www.fidulink.com ) of zijn platforms (internet, mobiele applicatie of tablet-applicatie, IOS-applicatie, Android-applicatie). FIDULINK kan ook, hetzij via aan FIDULINK gelieerde bedrijven of derden, de levering van aanvullende diensten organiseren, zoals de benoeming van fiduciaire bestuurders, fiduciaire aandeelhouders, internetverkopersaccount, bedrijfslogo, bedrijfsstempel, bedrijfsstempel, volmacht, notariële certificering en apostille op documenten, aanvraag van vergunningen, aanvraag van goedkeuring, zoeken naar panden, zoeken naar personeel, zoeken naar partners en alle andere diensten die FIDULINK en de KLANT nuttig achten voor de oprichting of vestiging van het bedrijf van de klant. De term "verbonden vennootschappen" betekent, met betrekking tot FIDULINK, een dochteronderneming of een houdstermaatschappij van FIDULINK of enige andere dochteronderneming van deze houdstermaatschappij, advocaten, accountants, advocaten, notarissen en andere FIDULINK-agenten.

2.2. Alle Bijkomende Diensten worden geleverd op basis van een specifieke overeenkomst tussen de Klant en de relevante Bijkomende Dienstverlener, met uitzondering van zegels, stempels en logo's, notariële certificering en apostille. 

2.3. Inbegrepen bij de registratie van een bedrijfspakket: 4 aandeelhouders, 2 bestuurders, extra aandeelhouders of bestuurders worden onderworpen aan registratiefacturering, afhankelijk van het rechtsgebied.

 

Kunnen (VOLMACHT)

De klant geeft bevoegdheid aan FiduLink.com en subdomeinen, SUXYS en haar vertegenwoordigers, FiduLink.com Agents, FiduLink.com Advocaten, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Partners voor redactie, schrijven, publicatie, procedures administratieve, fysieke of elektronische vertegenwoordiging aan notarissen, accountants, advocaten, banken, bancaire en/of financiële instellingen en alle overige administraties, het inbrengen, toezenden van documenten en andere bescheiden aan autoriteiten, banken, financiële instellingen, kamers van koophandel, handelskamers voor de oprichting en of oprichting van een vennootschap of dochteronderneming of filiaal, ontbinding van een vennootschap, dochteronderneming of filiaal, alle wijzigingen met betrekking tot de vennootschap, filiaal, dochteronderneming. Deze bevoegdheid gaat in op de dag van de bestelling en eindigt aan het einde van de diensten aangeboden door fidulink.com, d.w.z. 365 dagen, en wordt automatisch verlengd bij verlenging van de diensten en validatie van de digitale bestelling en aanvaarding van deze algemene voorwaarden. van verkoop en gebruik en en verlenging van diensten. SUXYS en FiduLink.com behouden zich echter het recht voor om een ​​nieuwe bevoegdheid vast te stellen in geval van een verzoek van de overheid tot oprichting of enige wijziging betreffende de oprichting of wijziging of andere opheffing van het bedrijf namens de klant en zijn bedrijf. De volmacht moet worden gewaarmerkt door een notaris en een apostille uit Den Haag.

 

Bankrekening I Bankieren of Financieel Inleiding I E-Wallet I Wisselen

2.3. FIDULINK kan de Klant op verzoek assisteren in het kader van de bancaire of financiële introductie, het openen van een rekening bij een bank, betaalinstelling, financiële instelling, of een niet-bancaire dienstverlener, E-wallet leverancier, (" Bank of instelling '). In deze context kan FIDULINK de Klant een lijst van vestigingen aanbieden, maar het is de Klant die verantwoordelijk is voor de keuze van de vestiging onder voorbehoud van aanvaarding van de vestiging en de naleving van de klant en zijn bedrijf, dochteronderneming, filiaal, vertegenwoordiger kantoor (goede reputatie, activiteiten, ondersteuning, gebouwen, enz.). De Klant kan ofwel een vestiging kiezen uit de lijst van vestigingen die door FIDULINK wordt verstrekt, ofwel een vestiging van een derde partij (alleen op verzoek en zonder enige garantie dat de vestiging de opening van de rekening van het bedrijf van de klant aanvaardt) binnen de limiet van twee verzoeken en weigering van de klant en/of banken en/of vestigingen). De succesvolle implementatie van aanvullende diensten zoals creditcards, chequeboekjes of toegang tot internetbankieren is niet gegarandeerd en wordt aangeboden zoals het is en zonder garantie. De dienst kan alleen worden gebruikt voor juridische doeleinden zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving en de klant verbindt zich ertoe alle informatie te verstrekken met betrekking tot zijn activiteit en de oorsprong van zijn fondsen, en alle andere vragen of informatie die wordt gevraagd door de bank of financiële instelling of FIDULINK en of andere FiduLink-agenten of andere FiduLink-partners, FiduLink-advocaten, FiduLink-accountants of andere compliance-AML-typecontroleagenten.

2.4 SUXYS en FiduLink.com bieden geen Wallet- of E-Wallet-service, de Wallet- of E-Wallet-services die aanwezig zijn op de website van www.FiduLink.com en/of subdomeinen en andere merkdomeinen is een service die wordt aangeboden door het bedrijf Hiltona (E-Wallet Supplier en Foreign Exchange Platform voor professionals in het kader van commerciële bedrijfsvoering) onder de naam Label E-Wallet FiduLink. De klant aanvaardt dat hij zich onder geen enkele omstandigheid en van welke aard dan ook kan keren tegen FiduLink.com en zijn subdomeinen of SUXYS met betrekking tot de registratie- en loginlink op de FiduLink.com-website. De klant ontheft FiduLink.com en SUXYS van alle vervolging in geval van een geschil met vestigingen of andere financiële of bancaire instellingen waarvoor hij op zijn verzoek een introductie heeft bekomen met de validatie ervan bij zijn bankinstellingen en/of al dan niet gereguleerd financiële instellingen in hun jurisdicties van herkomst.

 

3 - Recht om diensten te weigeren

FIDULINK.com en/of SUXYS behoudt zich het recht voor om alle of een deel van de diensten die zij aanbiedt aan een Klant te weigeren zonder reden of uitleg, en kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor deze weigering. Er kan geen enkele terugbetaling van welke aard dan ook worden verleend in geval van weigering van diensten door FIDULINK.com of subdomeinen of SUXYS, of SUXYS Agent, SUXYS Lawyer, SUXYS Accountant, SUXYS Partners en andere controleagenten van het type AML-compliance. U bent het voorwerp van een weigering van betekening, u kunt contact opnemen met onze juridische afdeling via: advocaat (@) fidulink.com onder voorbehoud van enige verwerking door onze advocaat die verantwoordelijk is voor dit soort opschorting of beëindiging van de dienstverlening). Als onderdeel van een Anti-Money Laundering (AML)-verificatie, kunt u per e-mail contact opnemen met de FiduLink.com-nalevingsservice en -subdomeinen en SUXYS op compliance (@) fidulink.com, de diensten en andere grondwetten van bedrijven kunnen tijdelijk of permanent worden geblokkeerd door de diensten van FiduLink.com en subdomeinen, SUXYS, Advocaten FiduLink.com, Advocaten FiduLink.com, Accountants FiduLink.com, Centrum voor domiciliëring FiduLink.com en andere Partners, FiduLink.com-agenten en subdomeinen. In het kader van verbaal of schriftelijk of fysiek gedrag dat als onjuist of bedreigend wordt beschouwd jegens FiduLink.com of SUXYS of FiduLink.com agenten, zullen FiduLink.com advocaten, FiduLink.com accountants, domiciliëringscentra en hun personeel resulteren in een weigering van diensten en / of directe toegang tot diensten en producten zonder mogelijkheid tot terugbetaling.

 

4 - Advies geven

Hoewel FIDULINK ernaar streeft waarheidsgetrouwe en correcte informatie te verstrekken over al haar diensten, rechtsgebieden, rechtsvormen van bedrijven, belastingen en andere informatie met betrekking tot de oprichting van een bedrijf in het rechtsgebied van uw keuze, FiduLink.com en subdomeinen en SUXYS niet het verstrekken van andere adviezen dan informatie die vrij beschikbaar is en regelmatig door de Rechtbanken zelf wordt gepubliceerd, noch informatie betreffende (Individuele Belastingen, Rechtspersonenbelasting, Offshore Assemblage, Onshore-Offshore Assemblage, Belastingvrijstelling voor particulieren en bedrijven) Als zodanig aanvaardt en bevestigt de opdrachtgever dat hij geen juridisch of fiscaal advies heeft ontvangen van FIDULINK.com en/of subdomeinen of SUXYS of FiduLink Agents (FiduLink.com Lawyers, FiduLink.com Lawyers, FiduLink Accountants.com, FiduLink.com Agents en andere FiduLink.com partners of FiduLink .com leveranciers) of andere instellingen of natuurlijke of rechtspersoon in verband met FiduLink.com en subdomeinen of SUXYS. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat hij al het nodige juridische en fiscale advies ontvangt met betrekking tot de oprichting en werking van het Bedrijf in het rechtsgebied van zijn keuze, en om ervoor te zorgen dat de activiteiten niet in strijd zijn met de wet van enig bevoegd rechtsgebied. De klant aanvaardt en verbindt zich ertoe het goede juridische, fiscale en administratieve gedrag van zijn bedrijf na de oprichting ervan te verzekeren. De cliënt(en) ontheft SUXYS of FiduLink.com of haar subdomeinen, FiduLink.com Agents, FiduLink.com Advocaten, FiduLink.com Accountants en andere FiduLink.com Partners en FiduLink.com Suppliers volledig van alle verantwoordelijkheden met betrekking tot de rechtskeuze, keuze van rechtsvorm, keuze van bedrijfsnaam, keuze van bedrijfsactiviteit, bestuur van de onderneming, behoorlijk administratief en fiscaal gedrag van de onderneming en haar bestuurders en andere aandeelhouders en of andere leveranciers en/of medewerkers en alle andere oorzaken of daden van kwaad of tekortkoming in de goede bedrijfsvoering van de klant.

 

5 - Juridische doelen

De Klant garandeert dat hij geen van de in een Contract verleende rechten zal gebruiken voor illegale, obscene, immorele of lasterlijke doeleinden en zal FIDULINK, SUXYS, FiduLink.com Advocaten, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Agents, FiduLink niet in diskrediet brengen. com Business Centers, FiduLink.com Partners en andere FiduLink.com Leveranciers op welke manier dan ook. De Klant mag in geen geval de naam van FIDULINK.com en FiduLink.com Agents, FiduLink.com Advocaten, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Business Centers, FiduLink.com Partners en andere FiduLink Suppliers.com gebruiken of associëren in geheel of gedeeltelijk, voor commerciële doeleinden. Waar van toepassing behouden FIDULINK en/of SUXYS, FiduLink.com Advocaten, FiduLink.com-agenten, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Business Center, FiduLink.com Partners, FiduLink.com Leveranciers zich het recht voor om mee te werken aan elk officieel onderzoek van de overheid in de geval van een beschuldiging van inbreuk tegen de Klant (De klant aanvaardt volledig dat FiduLink.com, SUXYS, FiduLink.com Agents, FiduLink.com Advocaten, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Partners en andere Leveranciers FiduLink.com beëindigt alle vertrouwelijkheidsovereenkomsten om volledige medewerking te verlenen aan de autoriteiten die daarom verzoeken bij SUXYS of FiduLink.com.)

 

6 - Witwassen van geld en due diligence

De Klant en zijn partners, aandeelhouders en andere personen die verantwoordelijk zijn voor en deelnemen aan de oprichting van het bedrijf of de bedrijven, dochterondernemingen, filialen zullen verstrekken aan FIDULINK.com, FiduLink.com Agents, FiduLink.com Advocaten, FiduLink.com Accountants, Centers FiduLink.com business, FiduLink.com Partners en andere FiduLink.com Leveranciers alle informatie die zij nodig achten om ervoor te zorgen dat het Bedrijf de toepasselijke wetgeving naleeft in de strijd tegen het witwassen van geld en due diligence. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat de informatie die aan FIDULINK wordt verstrekt correct, exact, verifieerbaar en van goede kwaliteit is. De klant verklaart ook aan FIDULINK.com, FiduLink.com-agenten, FiduLink.com-advocaten, FiduLink.com-accountants, FiduLink.com-partners en andere FiduLink.com-leveranciers dat de goederen of fondsen die in een bedrijf worden geïntroduceerd, niet rechtstreeks of indirect, de opbrengsten van misdrijven of enige andere illegale activiteit. Om FIDULINK.com, FiduLink.com Advocaten, FiduLink.com Agents, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Business Centers, FiduLink.com Partners en FiduLink.com Leveranciers in staat te stellen aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, zal de Klant FIDULINK.com ,, FiduLink.com Advocaten, FiduLink.com Agents, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Business Centers, FiduLink.com Partners en FiduLink.com Leveranciers volledig en snel op de hoogte van elke wijziging betreffende de economische begunstigde, aandeelhouders en managers van het bedrijf . De door de Klant aangewezen economische begunstigden zullen fysiek of digitaal een "formulier" of "elektronisch formulier" ondertekenen, zoals vereist door het Contract. De Klant zal FIDULINK.com, FiduLink.com Advocaten, FiduLink.com Agents, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Business Centers, FiduLink.com Partners en FiduLink.com Leveranciers onverwijld informeren over de aard van de activiteiten van zijn bedrijf. elke wijziging is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van FIDULINK.com, FiduLink.com Advocaten, FiduLink.com Agents, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Business Centers, FiduLink.com Partners en FiduLink.com Leveranciers. De klant en de aandeelhouders en andere begunstigden van het bedrijf moeten binnen 30 dagen na de oprichting van het bedrijf een identiteitsverificatie uitvoeren met de oplossing van www.IDST-WORLD.com (https://idst-world.com) (Lite of Lite + Minimumcertificaat Identiteitsverificatie is verplicht voor alle gebruikers De klant zal een AML- en KYC-verificatie moeten uitvoeren met de oplossing van www.IDST-WORLD.com (https://idst-world.com) (Lite of Lite + certificaat Minimum). De cliënt ontheft FiduLink.com en/of SUXYS, FiduLink.com Advocaten, FiduLink.com Agents, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Business Centers, FiduLink.com Partners en FiduLink.com Leveranciers van alle verantwoordelijkheden en verbindt zich ertoe geen bedrijf met als doel fraude van welke aard dan ook vast te stellen. In overeenstemming met nationale of internationale wetgeving FiduLink.com en SUXYS, FiduLink.com advocaten, FiduLink.com agenten, FiduLink.com accountants, FiduLink.com business centers, FiduLink.com partners en Leveranciers FiduLink.com legt een verplichte Anti-Money op Witwasverificatie- en controleproces voor haar klanten: ICI . Als onderdeel van een verificatie of opsporing van fraude, aanvaardt de klant zonder voorbehoud en zonder beperking met een persoonlijke en volledige gezamenlijke zekerheid om de juridische en beschermingskosten te dragen, evenals alle kosten met betrekking tot de zaak. , verificatie, verdedigingskosten en andere kosten… en om de schade en rente te dragen die FiduLink.com met betrekking tot hem en die jegens FiduLink.com of SUXYS, FiduLink.com advocaten, FiduLink.com agenten, FiduLink.com accountants, FiduLink.com business centers, FiduLink.com Partners en FiduLink.com Leveranciers zonder limiet van bedrag en duur en op verzoek van FiduLink.com of Suxys, FiduLink.com advocaten, FiduLink.com agenten, FiduLink.com accountants, FiduLink.com Business Centers, FiduLink.com Partners en FiduLink .com-leveranciers.

 

7 - Verplichtingen van de klant

Het verstrekken van ondersteunende documenten met betrekking tot due diligence kan met name en zonder volledig te zijn, omvatten: gewaarmerkte originele kopieën van identiteitsdocumenten, bewijs van adres van minder dan 3 maanden, bankreferentiebrieven, gewaarmerkte originele kopieën van bedrijfsdocumenten, evenals als originelen van beëdigde vertalingen indien van toepassing, notariële certificering, apostille en ander digitaal certificaat (IDST WORLD). Elke certificering moet worden geproduceerd in overeenstemming met de vereisten van het toepasselijke rechtsgebied en volgens eventuele instructies van FIDULINK.com, FiduLink.com Advocaten, FiduLink.com-agenten, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Business Centers, FiduLink.com-partners en leveranciers FiduLink.com. De Klant heeft de verplichting om de documenten die nodig zijn om aan de due diligence-verplichtingen te voldoen voor de aanvang van de diensten FIDULINK.com en, FiduLink.com advocaten, FiduLink.com agenten, FiduLink.com accountants, FiduLink.com business centers, FiduLink. com Partners en FiduLink.com Leveranciers, Compliances en andere diensten of autoriteiten die dit uitdrukkelijk rechtstreeks van FiduLink.com of SUXYS of de klant vragen.  

Opmerking: Alleen de certificaten van de notaris van het woonland, het gemeentehuis van de woonstad, ambassades, het politiebureau van de woonstad, openbare advocaten (onder bepaalde voorwaarden) van het woonland) zijn acceptabel. Elke poging of indiening van documentfraude of indiening van niet-conforme documenten zal resulteren in de onmiddellijke opschorting van FiduLink.com-diensten.

 

8 - Tarieven en betalingsvoorwaarden

Over het algemeen

8.A.1.1 De Klant verbindt zich ertoe de door FIDULINK.com, FiduLink.com Advocaten, FiduLink.com Agents, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Business Centers, FiduLink.com Partners en FiduLink Suppliers .com gedeclareerde honoraria te betalen bij het bestellen zijn bedrijfspakket of andere diensten. Het tariefschema van FIDULINK.com wordt weergegeven in de lijst met tarieven die is gepubliceerd op de website van FIDULINK.com (www.fidulink.com en subdomeinen en of FiduLink Marketplace of Applicaties) en zijn platforms. Naast de kosten vermeld op de website en andere applicaties, erkent de Klant dat hij alle gemaakte kosten moet vergoeden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de kosten gemaakt tijdens uitnodigingen voor of deelname aan vergaderingen van bestuurders, aandeelhouders of secretarissen, kosten voor het bijeenroepen van of het bijwonen van een buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap, de kosten in verband met de voorbereiding van een eventuele verzending van de kennisgeving of verklaring en alle andere gelijkaardige kosten. FIDULINK.com begint pas met een uitvoeringsfase na ontvangst van de volledige betaling van de vergoedingen.
Alle vergoedingen en toeslagen zijn betaalbaar in de valuta die is aangegeven door FIDULINK.com, de beschikbare valuta zijn GBP, AED, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, TRY, PLN, RON, ETH, BTC, EURS, SUXYS-token , USDT (wisselkoers op basis van EUR-valuta). De Klant is niet bevoegd om vergoedingen en kosten in te houden naar aanleiding van klachten met betrekking tot enige service, garantie of aansprakelijkheid. Evenzo wordt elk recht op verrekening van de Klant hierbij uitgesloten. FiduLink.com werkt de wisselkoers regelmatig bij op haar websites en op de verschillende marktplaatsen en mobiele applicaties.

8.A.1.2 Betaling in Bitcoin.

FIDULINK accepteert betalingen in bitcoin met euro's als wisselvaluta. De klant aanvaardt dat de betaling kan worden aangepast in het geval van een plotselinge daling van het crypto-actief. FIDULINK behoudt zich het recht voor om betaling in Bitcoin te weigeren.

8.A.1.3 Betaling in Ethereum.

FIDULINK accepteert betalingen in Ethereum met euro's als valuta. De klant aanvaardt dat de betaling kan worden aangepast in het geval van een plotselinge daling van het crypto-actief. FIDULINK behoudt zich het recht voor om betaling in Ethereum te weigeren.

8.A.1.4 Betaling door Western Union.

FIDULINK accepteert Western Union-betalingen waarbij euro's als overboekingsvaluta worden gebruikt. De klant stemt ermee in de kosten van Western Union te dragen. FIDULINK behoudt zich het recht voor om betaling door Western Union niet te weigeren. Alleen beschikbaar voor Western Union-betalingen (bankrekeningoverdrachtmodus). 

8.A.1.5 Betaling in MoneyGram.

FIDULINK accepteert betalingen in MoneyGram met euro's als overboekingsvaluta. De klant stemt ermee in de kosten van MoneyGram te dragen. FIDULINK behoudt zich het recht voor om betaling door MoneyGram niet te weigeren. Alleen beschikbaar voor MoneyGram-betalingen (bankrekeningoverdrachtmodus). 

8.A.1.6 Betaling in USDT.

FIDULINK accepteert betalingen in USDT met USD als wisselvaluta. De klant stemt ermee in de kosten van omwisseling en overdracht naar de FiduLink.com E-Wallet te dragen. FIDULINK behoudt zich het recht voor om betaling door USDT niet te weigeren.

8.A.1.7 Betaling in EUR.

FIDULINK accepteert betalingen in EUR met USD als wisselvaluta. De klant stemt ermee in de kosten van omwisseling en overdracht naar de FiduLink.com E-Wallet te dragen. FIDULINK behoudt zich het recht voor om betaling door EURS niet te weigeren.

8.A.1.8 Betaling in SUXYS-token.

FIDULINK accepteert betalingen in SUXYS Token met USD als wisselvaluta. De klant stemt ermee in de kosten van omwisseling en overdracht naar de FiduLink.com E-Wallet te dragen. FIDULINK behoudt zich het recht voor om betaling met SUXYS Token niet te weigeren.

 

FiduLink.com biedt geen contante betalingen aan. De klant accepteert het gebruik van bovenstaande betaalmethoden als onderdeel van zijn online betalingen of in een FiduLink.com-filiaal.

 

Oprichting en beheer van een bedrijf, dochtermaatschappij, filiaal

8.2. Naast de jaarlijkse kosten moet de Klant FIDULINK een eenmalige som betalen om de oprichting van een Bedrijf, filiaal of dochteronderneming mogelijk te maken (“oprichtingskosten”). De oprichtingskosten verschillen per rechtsgebied en omvatten het verstrekken van een statutaire zetel van de Vennootschap (adres), de levering van een ingezeten agent en alle documenten zodat de Vennootschap volledig operationeel kan zijn vanaf de eerste dag van de operatie. namelijk: de oprichtingsakte afgegeven door de plaatselijke burgerlijke stand; de statussen; het besluit betreffende de benoeming van de bestuurder en de uitkering van aandelen en het aandeelbewijs(en).

De jaarlijkse vergoeding is een vast bedrag dat jaarlijks moet worden betaald bij registratie of verlenging van de Vennootschap. Ze omvatten het onderhoud van de Vennootschap met betrekking tot de lokale wetten van het rechtsgebied, evenals de vernieuwing van de maatschappelijke zetel, de geregistreerde agent en de overheidsvergoedingen van het betrokken rechtsgebied. Deze kosten worden niet gerestitueerd.

De Klant is jegens FIDULINK.com aansprakelijk voor alle andere belastingen, zoals overheidsbelastingen, heffingen, belastingen en andere betalingen aan derden, evenals vergoedingen en overdrachtsvergoedingen van bestuurders of trustee-aandeelhouders, inclusief verschotten en alle gerechtvaardigde contante uitgaven .

De Klant erkent het recht van FIDULINK om de jaarlijkse vergoedingen te herzien. Elke wijziging in de vergoedingenstructuur wordt ten minste één maand voor aanvang van de dienstverlening aan de Klant meegedeeld voor de periode waarop de vergoedingen betrekking hebben. De Klant kan de aan FIDULINK verschuldigde vergoedingen betalen met een geldige Visa of MasterCard-creditcard op zijn naam, of via bankoverschrijving. Klanten die de gegevens van een creditcard (of een soortgelijk instrument) als betaalmiddel naar FIDULINK verzenden, aanvaarden dat FIDULINK hun creditcard factureert voor het volledige bedrag van de kosten en / of uitgaven, belastingen, heffingen vanwege FIDULINK in verband met de service en alle andere gerechtvaardigde uitgaven of kleine uitgaven. De klant aanvaardt ook dat FIDULINK de kaartgegevens mag registreren en gebruiken in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en het privacybeleid.

8.2.1.A - Levering wettelijk adres 

FiduLink.com kan voor een periode van 3 maanden, 6 maanden, 12 maanden afhankelijk van de jurisdicties en de pakketten een wettelijk adres voor het bedrijf aanmaken per klant indien dit in het pakket is inbegrepen. De opdrachtgever aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid evenals de gebruiksvoorwaarden van FiduLink.com, FiduLink.com business centers, FiduLink.com accountants, FiduLink.com bureaus, FiduLink.com partners en andere FiduLink.com leveranciers. FiduLink.com, FiduLink.com Agents, FiduLink.com Advocaten, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Partners en Leveranciers FiduLink.com behoudt zich het recht voor om de incassodiensten te beëindigen in geval van niet-naleving van de algemene gebruiksvoorwaarden en FiduLink.com-diensten zonder voorbehoud en zonder kennisgeving. De klant aanvaardt en bevestigt de algemene verkoopvoorwaarden en diensten van FiduLink.com te hebben gelezen en begrepen. De klant aanvaardt dat hij geen FiduLink.com-adressen kan gebruiken zonder FiduLink.com hiervan op de hoogte te hebben gebracht en schriftelijke toestemming te hebben gekregen van FiduLink.com. De klant mag in geen geval klanten, partners, leveranciers en andere bijeenkomsten ontvangen op de plaats van domicilie zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FiduLink.com, grote pakketten en alle anderen. FiduLink.com verbindt zich ertoe de klanten op de hoogte te stellen van de ontvangst van een brief namens het bedrijf van de klant op het door FiduLink.com opgegeven adres (behalve in geval van niet-opwaardering van het posttegoed). De klant aanvaardt dat FiduLink.com de postontvangstdiensten opschort vanaf de 1ste dag van niet-betaling van de adresdiensten geleverd door FiduLink.com. In het geval van een administratiecontrole stemt de klant ermee in om een ​​andere plaats dan die welke door FiduLink.com ter beschikking wordt gesteld aan de administratie en deze op zijn kosten, of om een ​​kantoor of een privé-vergaderruimte te huren binnen de limieten van de beschikbaarheid van FiduLink. .com . FiduLink.com behoudt zich het recht voor om de huur van een vergaderruimte of kantoorhuur aan de klant te weigeren.

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR BETALINGEN MET BETALING OF CREDITCARD

8.3. Indien betaling van de jaarlijkse vergoeding verschuldigd en achterstallig is ondanks regelmatige facturering door FIDULINK en redelijke inspanningen om de Klant op de hoogte te stellen van een dergelijk verzuim, gaat de Klant ermee akkoord dat FIDULINK kan debiteren van de (debet- of krediet) kaart van de Klant. een dergelijk onbetaald bedrag, met inbegrip van een boete of boete die is opgelegd om het bedrijf weer in goede staat te brengen.

In dit geval accepteert de Klant verder dat FIDULINK 60 dagen vanaf de debetdatum heeft om alle jaarlijkse registratiekosten met betrekking tot het bedrijf van de Klant te betalen, en dat elk bedrag dat als een registratievergoeding wordt afgeschreven, ook een eventueel aanvullend boetebedrag met betrekking tot de wachttijd van 60 dagen.

In het geval van een betaling met een anonieme bankkaart of het niet vermelden van de naam van de houder van de bankkaart, verbindt de klant zich ertoe een bankrekeningafschrift te bezorgen met vermelding van het nummer van de bankkaart evenals de naam en het adres van de houder van de bankkaart. In het geval dat de klant niet de kaarthouder is, moet hij een paspoort en een bewijs van adres van - 3 maanden bezorgen, evenals een schriftelijke bevestiging van zijn akkoord met de betaling van de klant en zijn bestelling. 

8.4. VOOR ZOVER EEN DERDE NAMENS DE KLANT EEN KAARTBETALING DOET, GARANDEERT DE KLANT DAT DE KAARTHOUDER INSTEMMING HEEFT MET DE BETALING, EVENALS MET HET GEBRUIK VAN DE KAART EN DE VERWERKING VAN DE KAARTGEGEVENS VOLGENS GENE PRIVACYBELEID. DE KLANT IS VERPLICHT VAN DE HOUDER TE ONDERTEKENEN EN TE VOLDOEN AAN EEN VERKLARING VAN DE HOUDER WAARVAN HET MODEL PER E-MAIL KAN WORDEN VERKREGEN OP INFO (@) FIDULINK.COM.

 

Bank introductie

8.5. De Klant is FIDULINK een forfaitair bedrag verschuldigd voor de levering van zijn diensten in verband met de introductie in het bankwezen en het openen van een bankrekening. Deze administratiekosten kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De administratiekosten worden uitgedrukt in GBP, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, PLN, BTC naar keuze van de klant op de FIDULINK-platforms. De Klant zal de administratiekosten moeten betalen voordat FIDULINK begint met het uitvoeren van de dienst en contact legt met de vestiging (en). De Klant kan de administratieve kosten aan FIDULINK betalen met een geldige Visa of MasterCard creditcard en op zijn naam, of via bankoverschrijving. Klanten die creditcardgegevens naar FIDULINK sturen als betaalmiddel, accepteren dat FIDULINK hun creditcard zal factureren voor het volledige bedrag van de administratiekosten voor het account dat ze hebben gekozen, bovenop de kosten van de koeriersdienst.

 

Marketplace-FiduLink.com of App-FiduLink.com Klantaccount of MY-OFFICE Space

De klant accepteert dat FIDULINK een speciaal account aanmaakt wanneer hij online een bestelling plaatst. De klant accepteert en verzekert FIDULINK dat hij zorgt voor volledige beveiliging van de toegang tot zijn account. De klant ontheft FIDULINK en SUXYS van alle verantwoordelijkheden in geval van nalatigheid van zijn kant en niet-naleving van de essentiële beveiligingselementen van zijn wachtwoord of toegangslogin. In het geval van een accountschending of frauduleus gebruik accepteert de klant dat FIDULINK de toegang tot dit account onverwijld en zonder opgaaf van reden blokkeert. De klant aanvaardt als enige verantwoordelijk te zijn voor de veiligheid van zijn account en zijn toegangen dat hij de enige is die over zijn wachtwoord en login beschikt.

De klant aanvaardt de hosting van zijn persoonsgegevens zoals facturen en andere klantenzones door FiduLink.com en SUXYS. De klant aanvaardt volledig de service- en beveiligingsvoorwaarden die op de website van FiduLink.com zijn gepubliceerd (zie ook https://fidulink.com/policy-privacy/). De klant aanvaardt dat FiduLink.com en SUXYS op elk moment een einde kunnen maken aan de hosting van zijn gegevens zonder dat laatstgenoemde hiervan op de hoogte wordt gesteld en zonder enige rechtvaardiging of kennisgeving. De klant aanvaardt de automatische creatie of transformatie van zijn gastklantenaccount in een eindklantenaccount na het plaatsen van een bestelling en validatie door FiduLink.com. 

De klant aanvaardt bij het valideren van zijn bestelling op de FiduLink.com-site of onder domeinen of Marktplaats of Applicaties de elektronische handtekening (door validatie en aanvaarding van de algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden bij het plaatsen van een bestelling) van dit contract definitief en volledig met de waarde van het oorspronkelijke contract. Door de bestelling te valideren, accepteert u het gebruik van de elektronische handtekening van het contract door het vak van aanvaarding van de verkoop- en gebruiksvoorwaarden definitief en zonder enige beperking te valideren en bevestigt u de algemene verkoopvoorwaarden en het gebruik van FiduLink.com en zijn subdomeinen en Marktplaats en toepassingen.

FiduLink.com en SUXYS stellen op verzoek een "MY-OFFICE Lite"-ruimte ter beschikking van de klant voor de oprichting van een nieuw bedrijf, dochteronderneming of filiaal. Deze ruimte bevat informatie over de oprichting van een bedrijf, dochteronderneming of filiaal, evenals een reeks gratis tools. Deze ruimte kan te allen tijde door FiduLink.com worden opgeschort of gedeactiveerd in geval van niet-naleving van de gebruiksvoorwaarden of andere niet-naleving van het FiduLink.com-charter. De klant erkent op verzoek van FiduLink.com en SUXYS gratis toegang te hebben gekregen tot deze privé en gratis ruimte voor een bepaalde periode van één jaar. De klant bevestigt dat hij de regels en gebruiksvoorwaarden en het FiduLink.com-charter heeft gelezen en begrepen en aanvaard voordat hij verbinding maakt met zijn "MY OFFICE Lite"-ruimte. De klant erkent de enige houder en gebruiker van deze ruimte te zijn en ontheft FiduLink.com en SUXYS van alle verantwoordelijkheden in geval van inbraak of kwaadwillende verbinding of andere datalekken en verlies van wachtwoord van de kant van de klant, de klant aanvaardt hij. op uitdrukkelijk verzoek van de klant als enige verantwoordelijk te zijn voor de beveiliging van deze gratis en privéruimte aangeboden door FiduLink.com.

FiduLink.com en SUXYS streven ernaar om haar verschillende platforms zoveel mogelijk te beveiligen met behulp van de beveiligingsmiddelen die haar ter beschikking staan ​​en FiduLink.com en SUXYS wijzen alle verantwoordelijkheid af voor de geleden schade in geval van gedeeltelijk of volledig verlies van klantgegevens. kwaadwillige verspreiding ervan door mogelijke Hackers of andere criminele groepen. FiduLink.com vestigt echter uw aandacht op het feit dat we geen gevoelige gegevens over onze klanten online of enig document hosten en dat we een 24/24 en 7/7 beschermings- en controledienst hebben voor onze platforms. 

Benoeming van een directeur

8.6. De Cliënt geeft volmacht aan FIDULINK en verklaart dat alle personen die als bestuurder van een vennootschap worden benoemd volgens het bij FIDULINK ingediende bestelformulier en die nog geen verklaring van aanvaarding van het mandaat hebben ondertekend, inderdaad hebben ingestemd met hun mandaat als bestuurder bij de tijdstip van inschrijving van de vennootschap en dat elke als bestuurder benoemde natuurlijke persoon de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Ook deze verklaren dat de administrateur het onderwerp is van een geïnformeerde instemming met zijn benoeming en verplichtingen.

Benoeming van een directeur

8.6.1 De Klant machtigt FIDULINK en verklaart dat alle personen die volgens het bij FIDULINK ingediende bestelformulier als bestuurder van een bedrijf moeten worden benoemd en die nog geen verklaring van aanvaarding van het mandaat hebben ondertekend, inderdaad hebben ingestemd met hun ambt van bestuurder bij het tijdstip van inschrijving van de vennootschap en dat elke als bestuurder aangestelde natuurlijke persoon de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Ook deze verklaren dat de bestuurder het onderwerp is van een geïnformeerde instemming met zijn benoeming en verplichtingen.

Benoeming van een secretaris

8.6.1 De Klant machtigt FIDULINK en verklaart dat alle personen die als Secretaris van een bedrijf moeten worden aangesteld volgens het bestelformulier dat is ingediend bij FIDULINK (Verplichte en verplichte registratie in geval van benoemde directeur in dienst) en die nog niet hebben getekend een verklaring van aanvaarding van het mandaat inderdaad hebben ingestemd met hun mandaat als secretaris bij de inschrijving van de vennootschap en dat elke natuurlijke persoon die als bestuurder wordt aangesteld, de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Ook deze verklaren dat de secretaris het onderwerp is van een geïnformeerde instemming met zijn benoeming en verplichtingen.

Andere bijdragerservices

8.7. De Klant is FIDULINK een niet-restitueerbaar vast bedrag verschuldigd voor de levering van zijn diensten met betrekking tot een verbinding met externe dienstverleners of hulp met het oog op het aanvragen van dergelijke diensten van externe leveranciers. Dit bedrag wordt uitsluitend geïnd om de kosten van FIDULINK te dekken. De klant erkent dat FIDULINK geen partij zal zijn in een contractuele relatie tussen de klant en de externe dienstverlener. De Klant erkent dat FIDULINK waarschijnlijk een zakelijke introductiepremie zal ontvangen van de externe dienstverlener in geval van acceptatie door de Klant en de Klant ziet uitdrukkelijk af van elke claim voor de retrocessie van een dergelijke premie.

9 - Communicatie en instructies

De Klant en FIDULINK kunnen elkaar instructies, kennisgevingen, documenten of andere communicatie sturen per post, e-mail, via het speciale FIDULINK-internetportaal of per fax, SUBJECT, die FIDULINK kan verzenden per e-mail bijgevoegde kosten- of vergoedingsrapporten. De Klant en FIDULINK moeten alle instructies, mededelingen, documenten of andere communicatie als bewijs bewaren. Alle communicatie bedoeld voor FIDULINK zal worden verzonden naar het hoofdkantoor of naar een ander adres dat FIDULINK te allen tijde schriftelijk aan de Klant heeft medegedeeld en alle communicatie die voor de Klant bedoeld is, zal naar zijn adres of naar een ander adres dan de Klant worden gestuurd. heeft FIDULINK te allen tijde schriftelijk op de hoogte gesteld, inclusief de poste restante instructie die schriftelijk moet worden goedgekeurd. Aangezien FIDULINK te allen tijde in staat moet zijn om indien nodig contact op te nemen met de Klant, verbindt de Klant zich ertoe FIDULINK onmiddellijk op de hoogte te brengen als hij zijn adres, e-mailadres of telefoon- / faxnummer wijzigt. In het geval dat de klant van plan is om alle FIDULINK-services voor een bepaald bedrijf of meerdere bedrijven te beëindigen, moet elke kennisgeving van beëindiging per e-mail worden verzonden naar info@fidulink.com .

10 - Gegevensverwerking en -bescherming

10.1. FIDULINK zal persoonsgegevens verwerken die, volgens de definitie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD / GDPR), die alle informatie omvat met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, ook wel een "betrokkene" genoemd. Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een verbindingsidentificatiecode of door een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysiognomische, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon.

Gegevensverwerking betekent elke bewerking of reeks bewerkingen die worden uitgevoerd met betrekking tot persoonsgegevens, geautomatiseerd of handmatig, zoals verzameling, opname, organisatie, structurering, opslag, opvraging, raadpleging, aanpassing of wijziging, gebruik, mededeling door verzending, verspreiding, wissing of vernietiging van dergelijke gegevens, evenals de verstrekking, ordening of combinatie van gegevens, de beperking of schrapping.

De ontvangers van persoonsgegevens zijn onder meer bedrijven van de FIDULINK-groep die optreden als onderaannemer of assistent, agenten die gevestigd zijn in rechtsgebieden die verband houden met diensten, onze IT- en telecommunicatieleveranciers, andere externe leveranciers, waaronder banken waarmee de klant uitdrukkelijk gewenst zijn om te worden gepresenteerd, openbare registers van bedrijven of gerechtelijke autoriteiten. Elk van deze openbaarmakingen zal worden gedaan in overeenstemming met de AVG en onze relaties met derden zijn contractueel, waardoor beide partijen zich houden aan AVG-verplichtingen, zoals de geheimhoudingsplicht voor iedereen die de persoonsgegevens van betrokkenen verwerkt.

Om te voldoen aan de verplichtingen van ken-uw-klant ("KYC") en om ervoor te zorgen dat de diensten correct worden geleverd, bevatten de verwerkte gegevens de gegevens van de klant, zoals voor- en achternaam, nationaliteit, geboortedatum, woonplaats en woonadressen, paspoortnummers, geldigheidsdata van paspoorten en contactgegevens van identificeerbare personen, evenals ondersteunende documenten die deze persoonlijke gegevens bevestigen en de instructies van de klant voor de diensten. Het KYC-proces wordt uitgevoerd met de ISDT WORLD-applicatie (www.idst-world.com).

De Klant heeft de verplichting om zijn persoonsgegevens met FIDULINK up-to-date te houden gedurende de contractuele relatie, en om alle ondersteunende documenten in te dienen in verband met zijn verplichting om deze up-to-date te houden in de door FIDULINK voorgeschreven formulieren.

10.2. FIDULINK of de ingezeten agent kunnen persoonsgegevens verwerken als onderaannemer namens FIDULINK, die, indien van toepassing, de gegevensbeheerder blijft. Meer informatie over de partijen met wie we gegevens delen, vindt u in ons privacybeleid.

10.3. De Klant erkent dat hij meer informatie kan verkrijgen door contact op te nemen met FIDULINK of door een e-mail te sturen naar info@fidulink.com . Alle communicatie vindt plaats in het Engels. Elke andere taal mag naar eigen goeddunken door FIDULINK worden gebruikt, alleen als service aan de klant.

10.4. De Klant wordt geïnformeerd dat hij het recht heeft om zijn toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking, noch op de rechtmatigheid van een voortzetting van de verwerking als er een andere reden bestaat die de verwerking rechtvaardigt, zoals het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De Klant garandeert aan FIDULINK dat hij de volledige toestemming heeft verkregen van een derde betrokkene wiens persoonsgegevens door de Klant aan FIDULINK worden doorgegeven, en dat deze toestemming de verwerking door of via FIDULINK van de persoonsgegevens van deze derde betrokkene om redenen van dienstverlening of naleving van prudentiële verplichtingen.

10.5. FIDULINK, haar directeuren, werknemers of agenten, zijn verplicht om gegevens vertrouwelijk te behandelen. Ondanks alle veiligheidsmaatregelen kunnen gegevens, inclusief e-mailcommunicatie en persoonlijke financiële gegevens, worden ingezien door onbevoegde derden tijdens de overdracht tussen de Klant en FIDULINK. Voor de communicatie met FIDULINK kan de Klant worden verplicht software te gebruiken die door derden is geproduceerd, inclusief, maar niet beperkt tot, browsersoftware die een gegevensbeveiligingsprotocol ondersteunt dat compatibel is met het protocol dat door FIDULINK wordt gebruikt. .

10.6. De informatie die in de context van deze clausule wordt verstrekt, vormt een gedeeltelijke presentatie van gegevensbescherming. Dit wordt in meer detail uitgelegd in ons privacybeleid dat beschikbaar is via de link voor dit doel.

11 - Wettelijke onbekwaamheid

De Klant draagt ​​het risico van elk nadeel dat voortvloeit uit een handelingsonbekwaamheid met betrekking tot zijn persoon of zijn advocaten of andere derden, tenzij deze onbekwaamheid schriftelijk of per e-mail aan FIDULINK.com of SUXYS is medegedeeld (onder voorwaarden van ontvangst van een bevestiging in e-mail van FiduLink.com of SUXYS).

12 - Aansprakelijkheid

12.1. Onverminderd enige specifieke bepaling, moet elke schade die het gevolg is van een fout of nalatigheid van de kant van FIDULINK, haar directeuren, werknemers of agenten, gedragen worden door de Klant, tenzij FIDULINK, haar directeuren, werknemers of agenten zich niet '' bruto hebben begaan. nalatigheid of fraude of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving. FIDULINK is niet verantwoordelijk voor enig verlies dat wordt geleden als gevolg van mechanische storing, staking, internetaanval, terroristische aanval, natuurramp, pandemische vertraging of enig falen van een personeelslid, management of voogd bij de uitvoering van hun taken. 

12.2. Elke schade veroorzaakt door of ontstaan, direct of indirect, van een fout, falen, nalatigheid, handelen of nalaten door een andere persoon, systeem, instelling of betalingsinfrastructuur komt voor rekening van de Klant.

12.3. FIDULINK kan niet verantwoordelijk worden gehouden als de Aanvullende Services niet kunnen worden geïmplementeerd. De aansprakelijkheid van FIDULINK met betrekking tot de Aanvullende Diensten is strikt beperkt tot de selectie, instructie en supervisie van zijn gelieerde ondernemingen of enige andere derde partij.

12.4. Elke schade of verlies als gevolg van het gebruik van postdiensten, telegraaf, telex, fax, telefoon en andere communicatiemiddelen of vervoermiddelen, en in het bijzonder verlies als gevolg van vertragingen, misverstanden, verslechteringen, mishandeling door derden of het dupliceren van kopieën zijn de verantwoordelijkheid van de Klant, tenzij FIDULINK ernstige nalatigheid heeft begaan.

12.5. FIDULINK kan niet verantwoordelijk worden gehouden in het geval van een storing in een van de communicatiemiddelen die nodig zijn voor de uitvoering van de diensten voorzien in het Contract, of voor enige post of oproep ontvangen in het kader van de diensten voorzien in het Contract. FIDULINK is niet verantwoordelijk voor enig verlies of enige schade die voortvloeit uit het gebruik of het faxen van instructies, ook niet als de verzending is mislukt, onvolledig of verloren is gegaan.

12.6. In het specifieke geval van het openen van een bankrekening, treedt FIDULINK op als derde partij in de relatie tussen de bank en de cliënt. Bijgevolg kan FIDULINK in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de relatie tussen de Bank en de Cliënt. FIDULINK heeft niet de bevoegdheid om op te treden en beweert niet op te treden als werknemer, vertegenwoordiger of lid van het management van de Bank en / of namens de Bank te ondertekenen of enige aansprakelijkheid op zich te nemen bij de naam van de bank.

13 - Duur, beëindiging en opschorting van diensten

Over het algemeen

13.1. Elk Contract heeft een looptijd voor de aangegeven periode en wordt vervolgens automatisch verlengd voor opeenvolgende perioden die gelijk zijn aan de lengte van de initiële looptijd. Voor alle andere aspecten wordt elk Contract automatisch verlengd onder dezelfde voorwaarden. FIDULINK of de Klant kunnen elk Contract voor de daarin vermelde termijn of voor het einde van een verlengings- of verlengingsperiode beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving van ten minste twee maanden aan de andere partij. Beëindiging wordt geacht geen afbreuk te doen aan de rechten of verplichtingen van een partij die vóór de beëindiging ontstaan ​​of voortvloeien uit enige handeling of nalatigheid die vóór de beëindiging is gepleegd. Het recht op onmiddellijke beëindiging om gegronde redenen is voorbehouden.

13.2. In het geval van overtreding door de Klant van toepasselijke wetgeving of van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en/of Algemeen, kan FIDULINK.com of SUXYS elk Contract en elke Diensten met onmiddellijke ingang beëindigen, inclusief een Contract voor aanvullende Diensten geleverd door gelieerde bedrijven met FIDULINK of door derden. In een dergelijk geval moet de Klant alle nodige maatregelen nemen om een ​​vacante positie in een Bedrijf na een dergelijke beëindiging te vervangen en er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat FIDULINK niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade na een dergelijke onmiddellijke beëindiging.

Oprichting en beheer van een bedrijf

13.3. Elk contract voor de exploitatie van een bedrijf is geldig voor een volledig jaar. In het geval dat de klant het contract beëindigt of FIDULINK verzoekt om het beheer van het bedrijf over te dragen aan een andere agent of dienstverlener van het bedrijf of om het bedrijf te liquideren, zal FIDULINK het bedrijf niet overdragen of liquideren totdat alle uitstaande betalingen, alle uitgaven en / of vergoedingen (inclusief maar niet beperkt tot overheidsbelastingen, heffingen, belastingen en andere betalingen aan derden, evenals vergoedingen met betrekking tot bestuurders of trustee-aandeelhouders en een transfersom van € 750,00) zijn volledig betaald.

Zodra het bedrijf is opgericht en geregistreerd is in het relevante rechtsgebied, verbindt de klant zich ertoe een agentuurovereenkomst te ondertekenen. Bij gebreke hiervan behoudt FIDULINK zich het recht voor om te weigeren de Klant de sociale documenten met betrekking tot het Bedrijf te sturen, zolang het bovengenoemde mandaatcontract niet is ondertekend door de Klant.

De klant ontvangt een volledige terugbetaling van de oprichtingskosten, minus koerierskosten, als aan de volgende drie voorwaarden is voldaan: (i) FIDULINK kan geen bedrijf voor de klant creëren EN (ii) FIDULINK heeft alle de nodige documenten naar behoren ingevuld door de Cliënt, waaronder een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de Cliënt dat geauthenticeerd is in overeenstemming met de specifieke instructies van de Swiss Banks Due Diligence Agreement en alle documenten die worden gevraagd aan de Klant door FIDULINK, zoals in het bijzonder energierekeningen niet ouder dan 3 maanden, een curriculum vitae en een referentiebrief van een bank EN (iii) het verzoek om terugbetaling wordt ingediend binnen 60 dagen na de betaling van de oprichtingskosten door de opdrachtgever.

Een bankrekening openen

13.4. De dienst eindigt met het openen van de rekening door de Bank en daarna komen alle relaties tussen de Cliënt en de Bank tot stand.

Elke Klant kan beslissen om zijn verzoek te annuleren binnen de 3 kalenderdagen na zijn verzoek om een ​​bankrekening te openen. De Klant ontvangt een volledige terugbetaling van de installatiekosten, verminderd met de koerierskosten, als aan de volgende drie voorwaarden is voldaan: (i) De Bank kan, met de hulp van FIDULINK, niet openen voor de Cliënt een rekening EN (ii) FIDULINK of de Bank heeft alle nodige documenten ontvangen die naar behoren zijn ingevuld door de Cliënt, met inbegrip van een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de Cliënt dat is geauthenticeerd in overeenstemming met de nauwkeurige instructies van de Overeenkomst met betrekking tot de due diligence-verplichting van Zwitserse banken en elk document dat door FIDULINK van de klant wordt gevraagd, zoals, maar niet beperkt tot, creditcardafschriften, energierekeningen, arbeidsovereenkomst, certificaat van oprichting of 'ander bewijs van de economische oorsprong van de fondsen. Dit is het enige geval waarin restituties worden aangeboden. Er wordt geen terugbetaling aangeboden, om welke reden dan ook, als de klant besluit zijn aanvraag na 3 kalenderdagen te annuleren.

Modaliteit voor terugbetaling

13.5. Elke terugbetaling kan alleen worden gedaan via de SUXYS-blockchain en in de digitale token die kan worden gebruikt door FiduLink.com en subdomeinen en of SUXYS of de SUXYS TOKEN (let op: alle terugbetalingen zullen worden gedaan op basis van de waarde van de SUXYS-token op het moment van het verzoek en onder voorbehoud van acceptatie van SUXYS en/of FIDULINK.com en subdomeinen. 

14 - Scheidbaarheid

Als een clausule in dit document volgens enige geschreven wet is of kan worden, of door een rechtbank of een bestuursorgaan of een bevoegde jurisdictie als onwettig, ongeldig, verboden of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, wordt een dergelijke clausule geacht niet van kracht te zijn. voor zover dergelijke onwettigheid, nietigheid, ongeldigheid, verbod of niet-toepasbaarheid. De overige clausules blijven van kracht.

15 - FiduLink.com Handvest en Subdomeinen I De 10 principes van het Handvest

De gebruiker, evenals de bestuurders, aandeelhouders, partners bevestigen het charter van FiduLink.com te hebben gelezen en aanvaard en aanvaardt het respect hiervan op straffe van schorsing en of deactivering van hun diensten zonder voorbehoud en zonder enige rechtvaardiging van de kant van SUXYS of FIDULINK.com en subdomeinen; 

1 - Verstrek nooit illegale producten of diensten aan een bedrijf dat de diensten van FIDULINK.com maakt of gebruikt. 2 - Blijf onder alle omstandigheden professioneel en hoffelijk met FIDULINK-agenten. 3 - Laat nooit iemand anders uw FIDULINK- of MY OFFICE-account gebruiken om verbinding te maken met het netwerk. 4 - Maak nooit gebruik van de diensten van FIDULINK voor een ander bedrijf dan het bedrijf dat is geregistreerd bij de diensten van FIDULINK. 5 - Begin nooit met de activiteit van het bedrijf zonder de officiële documenten of activering van de diensten van FIDULINK te hebben ontvangen. 6 - Verstrek binnen 48 uur alle professionele of persoonlijke documenten die FIDULINK u kan vragen. 7 - Verleng uw bedrijf of diensten uiterlijk 1 maand voor het einde van de FIDULINK-diensten. 8 - Verstrek nooit een document dat op welke manier dan ook is gewijzigd. 9 - Wijzig nooit contactgegevens (adres, telefoon, etc.) zonder FIDULINK.com hiervan op de hoogte te stellen. 10 - Gebruik nooit de diensten of producten van FIDULINK.com om fiscale, administratieve, financiële fraude, enz. op te zetten of vast te stellen.

16. Opdracht

Voor de uitvoering van haar diensten behoudt FIDULINK zich het recht voor om onderaannemers in te huren die onder haar gezag vallen: advocaten, juristen, accountants, registeraccountants, notarissen, auditors en andere oprichtingsagenten van het FiduLink.com-netwerk. De rechten en verplichtingen van de Klant die voortvloeien uit een Overeenkomst kunnen alleen worden overgedragen aan derden met schriftelijke toestemming van FIDULINK.com.

17. Toepasselijk recht 

Deze Overeenkomst wordt beheerst door en opgesteld in overeenstemming met de wetten die van kracht zijn in het rechtsgebied van vestiging van SUXYS International Limited. Elk meningsverschil tussen de partijen dat ontstaat in verband met het Contract, de algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden van FiduLink.com, inclusief vragen met betrekking tot de sluiting, de geldigheid of de beëindiging ervan, is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van het hoofdkantoor. van SUXYS International Limited.

 

Bijlage 1 - 1 - A. Niet-levering van Diensten voor burgers van de onderstaande rechtsgebieden (01/01/2022 om 00h00): 

FiduLink.com kan geen enkele dienst verlenen aan burgers van rechtsgebieden: Afghanistan, Iran, Noord-Korea, Pakistan, Soedan. Deze lijst kan worden toegevoegd aan of verwijderd uit bepaalde jurisdicties zonder kennisgeving van FiduLink.com.  

 

Laatste update: 01/01/2022 om 00h00.